SKŁAD I ŁAMANIE KSIĄŻEK

Poniżej przykład składu, łamanie i przygotowanie do druku książki.